Praksisperioden min hos Listersamarbeidet har gitt meg kunnskap om hvordan et interkommunalt samarbeid kan være organisert og kunnskap om hvordan en næringshage er bygd opp og arbeider. Jeg har fått muligheten til å jobbe med pilotprosjektet RegionLab-Lister, hvor jeg har vært med å arrangere fagsamlinger der målet er å styrke og samle et offentlig kompetansemiljø i Lister, slik at man drar nytte av kompetanse på tvers av sektorer og aktører. I den forbindelse skriver jeg på et prosjekt hvor jeg skal kartlegge aktører som holder til i Postgården og se på eventuelle faglige koblinger og nye samarbeidsstrukturer som kan oppstå gjennom RegionLab-Lister. 

 

Praksisoppholdet har absolutt svart til mine forventninger og et praksisopphold hos Listersamarbeidet anbefales på det sterkeste. Jeg har fått et innblikk i hvordan det er å jobbe i offentlig sektor. Jeg har fått deltatt på ulike styringsgruppemøter, Listerting og møter med fylkesutvalget i Agder fylkeskommune. Jeg har ikke minst hatt mulighet til å bli kjent med og danne nettverk med alle de ulike aktørene Listersamarbeidet tilbyr.