Lister interkommunale politiske råd meldte tidlig sin interesse for pilotprosjektet. Nå blir Lyngdal blir én av fire pilotkommuner som skal teste ut regjeringens nye modell for statens hus. Nyheten ble kjent da distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøkte Lyngdal mandag 28. september.

Sterkere fagmiljøer

En av de største utfordringene for mange distriktskommuner er å rekruttere og beholde personer med fagkompetanse.

– Jeg håper at denne ordningen vil gjøre det mer attraktivt å søke en jobb i staten på mindre steder, og enklere å flytte statlige arbeidsplasser fra sentrale områder til distriktene, sier Helleland. Ordningen vil innebære lokale statens hus hvor statlige og lokale etater jobber tett sammen på tvers av ulike sektorer. Slik kan regionen samle kompetansearbeidsplasser for å styrke regionen og bruke det som en drivkraft. Samtidig er det en mulighet for å bygge et kompetansemiljø som blir sterkere og mer slagkraftig fordi man henter ut synergier med å jobbe sammen.
Det er en glede å få lov til å gi det lokale statens hus til Lyngdal. Ønsket var at prosjektene skulle legges til kommuner som var sammenslått, fordi vi har troen på at i kommunene er det krefter og ressurser som ønsker å utvikle regionen sin som helhet, i tillegg til kommunen sin. Vi har troen på at Lyngdal er en kommune som vil gå foran og vise vei for resten av Norge sammen med de tre andre kommunene.
Prosjektet er satt til en 3-års periode og er bevilget 4 millioner slik at kommunen har ressurser lokalt for å jobbe med prosjektet sammen med sentrale myndigheter, for å rigge prosjektet slik at det blir et utstillingsvindu for hvordan å samle sterke kompetansearbeidsplasser sammen og utvikle verdiskapingen i hele regionen. Jeg har troen på at Lyngdal er det riktige valget og jeg gleder meg til å følge med!

Varaordfører i Lyngdal Jon-Are Åmland tror at prosjektet vil styrke det regionale samarbeidet og at det blir verdifullt for hele regionen.

Vi er takknemlige ovenfor regjeringen at vi ble valgt. Vi lover å stå på, brette opp ermene og jobbe hardt for at dette skal bli et vellykket prosjekt. Slik kan vi sammen jobbe for å etablere gode arbeidsplasser, livskraftige fagmiljø og kompetanse til det beste for hele distriktet.

Regjeringen vil starte piloter på fire steder. Stad, Orkland og Narvik er allerede pekt ut, og nå Lyngdal som den fjerde. Nå når alle pilotene er på plass, vil de kunne samarbeide om ulike tema, og de kan organisere seg på ulike måter.

  • Noen piloter kan ha som mål å oppnå bedre resultater innenfor rekruttering, IKT og kompetanseutvikling. Andre kan få på plass felles samhandling med kommuner og fylkeskommune.
  • Piloter kan samarbeide digitalt i de lokalene de har i dag, eller de kan flytte i samme bygg, der det er hensiktsmessig og mulig.

Åpner opp for nye perspektiv

Lister interkommunale politiske råd meldte seg tidlig på i ønsket om å få tildelt en av disse pilotene. Allerede i august 2019 tok daglig leder Svein Vangen kontakt med stortingsrepresentant Ingunn Foss for å utrede mulighetene for å få lokalisert en av pilotene til Lyngdal.

Saken ble løftet inn i ordførerutvalget, hvor også stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Gisle Meininger Saudland og Ingunn Foss var til stede. Et enstemmig ordførerutvalg uttalte da at Lister var en naturlig lokalisering for ett av de planlagte pilotprosjektene.

Ingunn Foss har engasjert seg spesielt for prosjektet og var begeistret for nyheten:

Jeg er veldig glad for at vi har fått et pilotprosjekt i regionen og at alle stiller seg bak det. Grunnen til at det havnet i Lyngdal var at ett av premissene var at det måtte legges til en sammenslått kommune. Lyngdal er den eneste kommunen i Lister som oppfylte alle kriteriene. Likevel er det et Listerprosjekt, da vi er så små at alle må stå sammen for å hevde oss i konkurransen om kompetanse. Det at statens hus nå kommer til Lyngdal vil gi positive ringvirkninger for hele regionen.
Vi må ta ballen videre og etablere samarbeid som gjør at vi holder på og trekker til oss kompetanse i denne regionen. Dette er utrolig viktig, både for det offentlige og for næringslivet. Vi er i en region med stort potensiale om vi klarer å forene kreftene mot felles mål. Det er en kjepphest for meg at vi fortsetter det gode samarbeidet i regionen. Vi må ikke være konkurrenter men se på oss selv som et fellesskap, som jobber sammen for vekst og utvikling.
Vi ønsker å legge en forventning på at dette kan tiltrekke flere statlige arbeidsplasser. Denne regjeringen har hatt en veldig offensiv tenking rundt det å lokalisere arbeidsplasser, hvor de nyetablerte statlige arbeidsplassene skal legges utenom Oslo.

Daglig leder i Lister interkommunale politiske råd, Svein Vangen, har jobbet for å få statens hus til regionen siden prosjektet ble kjent:

Listerregionener i dag ett felles bo og arbeidsmarked, og vi er glade for at regjeringen, igjennom dette prosjektet, vil medvirke til å skape flere statlige arbeidsplasser og styrke rekrutteringen til regionen.  
Med en ny E39 får vi en betraktelig regionutvidelse, som øker pendlingsomlandet til Lister betraktelig.  Nye Veier har beregnet at det da vil ta 15 minutter å kjøre fra Mandal til Lyngdal, og 30 minutter fra Kristiansand til Lyngdal.  Dette er godt innenfor akseptabel pendlingsavstand. Når strekningen Lyngdal – Ålgård står ferdig kan vi kjøre den strekningen på en time, noe som er nøyaktig halvparten av dagens kjøretid. Dette åpner helt nye perspektiver for interkommunal og regional samhandling, og noe vi må ta med oss inn i utviklingen av dette pilotprosjektet.  
Det er klart at vi har forventninger til dette prosjektet som regjeringen her har initiert, og vi ser frem til en tettere dialog omkring hvordan dette skal utvikle seg.

Politisk leder av Lister interkommunale politiske råd, og ordfører av Farsund kommune, Arnt Abrahamsen, er veldig fornøyd med utfallet:

Det har vært mye prat om statens rolle i distrikts-Norge de siste årene. Nå håper jeg vi endelig kan gå fra ord til handling! Det er så langt jeg kjenner til ikke gitt retningslinjer fra Kommunaldepartementet om hva et statens hus skal inneholde, men målet er å bruke pilotene til å teste ut ulike ordninger. Vi ligger på fylkesgrensen mellom Agder og Rogaland, og det er naturlig at vi i dette prosjektet kan se begge veier.

Svein Vangen og Ingunn Foss diskuterer mulighetene rundt prosjektet. Foto: Kamilla Kvåle | Lister interkommunale politiske råd