Regionleder Steinar Eilertsen og styreleder Gro Bråten fra KS Agder, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse Rune André Sørtveit Frustøl og Siv Hemsett fra Agder fylkeskommune besøkte denne uken Lyngdal og Lister Kompetanse. De fikk høre om arbeidet vi driver med i forhold til desentralisert og distriktsvennlig utdanning og modellen vi har utviklet. Det er spennende at modellen vår er tatt med i "Strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre" som nylig kom fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Modellen skal sikre regionen relevant kompetanse på universitets- og høyskole- og fagskolenivå. Vi i Lister Kompetanse kartlegger regionens behov for kompetanse og mekler inn relevante utdanninger på profesjonsstudiene der sykepleie, vernepleie, barnehagelærer og lærer er første prioritet. Her gjelder det å dekke dagens behov, i tillegg til å se regionens framtidige behov for kompetanse.

Vi ønsker også i større grad å legge til rette for studier for næringslivet. Våre studier skal i størst mulig grad være gratis og de skal kunne kombineres med jobb og familie. Mange av de som tar distriktsvennlig utdanning velger å bli i regionen. Lister Kompetanse søker finansiering der det er mulig og vi finner egnede undervisningslokaler. Vi ser at en blanding av nettstudier og regionale samlinger fungerer svært bra for studentene. Studietilbudene våre vil variere etter tilgjengelighet og etterspørsel. Vi trenger at kommunene og næringslivet hjelper oss med å spre informasjon om de ulike studietilbudene for å sikre god rekruttering av søkere sier Hilde Strømme, daglig leder i Lister Kompetanse.