Studiesenteret Lister Kompetanse åpnet nylig dørene for en rekke samarbeidspartnere, og ga statssekretær Ivar B. Prestbakmo og rådgiver Frode Hauge fra Kunnskapsdepartementet en grundig innføring i senterets arbeid og studietilbud.

Dagen startet med en velkomsthilsen fra Margrethe Handeland, tidligere ordfører og nestleder i styret fra Hægebostad kommune. Deretter ga daglig leder Hilde Strømme en innføring i senterets historie og daglige drift. Hun intervjuet to sykepleierstudenter, Henriette Mossmann og Solveig Egeland, samt tidligere ansatt og desentral vernepleierstudent, Liz Hege Moi Thele. De fremhevet at uten det desentrale tilbudet hadde de ikke hatt mulighet til å ta høyere utdanning.

Hovedbudskapet er at det er behov for flere desentrale studieplasser, ikke bare flere nettstudier. Det er avgjørende at studentene, for eksempel sykepleiestudenter, møtes til felles undervisning og gruppearbeid.

Rune André S. Frustøl, leder av hovedutvalg for utdanning og folkehelse, informerte om samarbeidet mellom fylkeskommunen, Karriersenteret og Studiesenteret. Samfunnsdirektør Paal Pedersen fra UiA fremhevet desentrale studier og det gode samarbeidet med Studiesenteret.

Daglig leder i Lister Næringsforening, Hans Fredrik Grøvan, understrekte viktigheten av å kunne ta videreutdanning lokalt. Kompetanseheving i næringslivet er svært nødvendig og vil være avgjørende for fremtidig utvikling.

Line Hansen fra AOF-fagskolen holdt et inspirerende innlegg om AOF, deres bakgrunn og tilbud. Studiesenteret er en viktig samarbeidspartner, og AOF leverer mange studier til Lister, inkludert fagskolestudier innen helse, oppvekst og økonomi/administrasjon.

Svein Vangen og Ann Karin Fuglestad orienterte statssekretæren om henholdsvis Lister interkommunale råd (Listersamarbeidet) og Statens hus.

Det er også verdt å merke seg at studiene våre er gratis og går på deltid, noe som gjør dem tilgjengelige for flere. Peder Arnesen presenterte hvilke studier som tilbys lokalt i Lister.

Under oppsummeringen, ledet av prosjektleder Malin Stokkeland og tidligere styremedlem og fylkestingsrepresentant Randi Øverland, ble dagens viktigste budskap understreket:

Vi trenger flere øremerkede, fullfinansierte studieplasser i Lister og fullfinansiering av Studiesenteret!