Studiesenteret Lister Kompetanse (SLK) gir innbyggere muligheten til å ta høyere utdanning. Nå vil vi også tilby ingeniørstudie.  Det er et viktig bidrag for å oppfylle næringslivets behov. De vi utdanner flytter ikke. De blir i regionen, sier daglig leder i SLK, Hilde Strømme. 

 Denne uka ble 20-årsjubileet markert. Eiere, fylkesordfører Arne Thomassen deltok sammen med assisterende Statsforvalter Knut Berg og ett tredvetalls andre gjester. Kommunene var representert ved ordførerne. Stortingsrepresentanten Anja N. Abusland fra Utdanningskomiteen tok turen til Lister. Ingunn Foss og Gro-Anita Mykjåland sendte digitale gratulasjoner. Næringslivet, fagskolene og universitetet skrøt av resultatene som er oppnådd de siste 20 årene.

 –  Det har vært en fantastisk, flott reise gjennom disse 20 årene. Vi må kunne si at det er oppnådd mer enn vi håpet.. De har klart å heve utdanningsnivået i regionen. Det er fortsatt en jobb å gjøre for å komme på tilsvarende utdanningsnivå som resten av fylket, forteller daglig leder Hans Fredrik Grøvan i Lister Næringsforening. 

 Over 1000 studenter

 Studiesenteret tilbyr desentraliserte utdanninger på fagskole, høyskole og universitetsnivå og har utdannet over tusen studenter gjennom 20 år. Nesten alle utdanningene er gratis, og er tilrettelagt for personer som må kombinere jobb, familieliv og studier.

 Hans Fredrik Grøvan var med på etableringen av Lister Kompetansefor 20 år siden, da som ordfører i Lyngdal. – Jeg har aldri vært i tvil om at dette har vært et strategisk, viktig grep for å kunne være med å utvikleregionen, sier Grøvan. 

Mangeårig styreleder i SLK og ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug (KrF), mener at behovet for desentralisert utdanning vil bli stadig viktigere i årene som kommer.

–  Mine prognoser er at det vil være behov i mange år for å levere gode desentraliserte utdanningstilbud. Det er hyggelig å høre stortingsrepresentanter og andre aktører fortelle at Lister Kompetanse blir sett på som en spydspiss i det å levere god høyere utdanning i distriktet, sier Kvinlaug.  

 Fylkesordfører: – Forbilledlig

SLK eies av kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad, Sirdal og Agder fylkeskommune. SLK består i dag av Hilde Strømme, Malin Stokkeland og  Peder Anton Arnesen. 

 – Vi ser ofte at folk reiser ut for å ta en høyere utdannelse. De treffer kanskje sin bedre halvdel, og blir i byen. I Lister utdanner de folk som allerede bor i regionen, og det er kjempeviktig med tanke på å hindre fraflytting fra distriktet, sier assisterende Statsforvalter, Knut Berg.

 – Det er forbilledlig å se hvordan Lister Kompetanse har bygd seg opp gjennom 20 år. Fylkeskommunen ønsker å bygge hele Agder, og utdanning er en viktig del av det, sier fylkesordfører Arne Thomassen (H)  

 Stortingspolitiker Anja Abusland (SP) fra Utdannings- og forskningskomiteen opplever at det er et godt tverrpolitisk samarbeid for å tilrettelegge for utdanning i distriktene.  – Lister Kompetanse blir dratt frem på Stortinget og i regjering som et prakteksemplar på noe som fungerer. Vi trenger flere sykepleiere, lærere og vernepleiere – Nå får de muligheten til å ta utdanningen i regionen og de kan fortsette å bo der. Dette er viktig for distriktene!

 Universitet og fagskoler

 Studiesenteret Lister Kompetanse samarbeider tett med blant annet Universitetet i Agder, AOF Fagskolen, og Fagskolen i Agder. Studiedirektør ved UiA, Greta Hilding er fornøyd med hvordan UiA og SLK utfyller hverandre.

 – Lister Kompetanse er viktig for UiA. Så tror jeg også UiA er viktig for Lister Kompetanse. Jeg synes at samarbeidet fungerer godt. Distriktsvennlig utdanning og fleksibel utdanning er mye mer på agendaen nå enn for fem år siden, sier Hilding og legger til; – UiA prøver å arbeide med forutsigbarhet for Lister Kompetanse med tanke på utdanningsløp og studier.

 Nytt studie i 2025

 Det jobbes kontinuerlig med å utvide tilbudet for desentralisertutdanning. Høsten 2025 ønsker SLK i samarbeid med UiA å tilby desentralisert ingeniørutdanning i Lister. 

Nå rekrutterer Lister Kompetanse søkere til  Byggingeniør. Denne våren starter vi forkurs i regionen. Målet er å finne alle de som vil bli ingeniør, men som ikke har anledning til å reise til UiA i Grimstad, forteller daglig leder Hilde Strømme i Studiesenteret Lister Kompetanse.