Tilsynsprogram for miljørettet helsevern

Miljørettethelsevern skal føre tilsyn med at ulike typer virksomheter planlegges, etableres, drives og avvikles på en helsemessig forsvarlig måte.


Prioritering av oppgaver og tilsyn er basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse av hendelser som kan inntreffe i kommunen og vi prioriterer slik:

 

1.    Enkelt-individ:

Overhengende fare for helseskade eller vesentlig helsemessig ulempe, død.

 

2.    Barn og unge:

Overhengende fare for helseskade eller vesentlig helsemessig ulempe, død.

Bekymring for helsemessig ulempe over tid.

Helse- og trivselsfremmende arbeid.

 

3.      Folk flest:              

Vesentlig helsemessig ulempe

Miljø- og helsefremmende arbeid


Tilsyn i virksomheter og på eiendommer skal som hovedregel være planlagte, forutsigbare og oppleves rettferdig av partene.

 

I tillegg til planlagte systemtilsyn blir det gjennomført tilsyn i forbindelse med søknader om godkjenning samt hendelsesbasert tilsyn basert på bekymringsmeldinger.