Lister Næringsforening arbeider med å få til en ressursgruppe for de yngre ansatte i næringslivet i regionen under 45 år. Hensikten er å få til et miljø som kan skape bolyst, bidra til å bygge godt omdømme og relasjoner mellom yngre mennesker i privat næringsliv i regionen. U45 skal være en arena hvor unge voksne med karriereambisjoner og nysgjerrighet kan møtes, få faglig påfyll, bli inspirert og heie hverandre fram. Vi ønsker å synliggjøre og styrke regionens muligheter for yngre arbeidstakere for å tiltrekke unge mennesker til regionen og beholde kompetent arbeidskraft. U45 vil ha fokus på å snakke fram regionen for å styrke omdømme, bidra til økt likestilling og bedre levekårene. U45 er et forretningsnettverk for unge arbeidstakere i regionen. Nettverket skal være knutepunktet for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer i arbeid under 45 år. Målet er å gjøre regionen mer attraktiv for ungearbeidstakere.

Camilla Ore og Eivind Reisvaag Sunde har påtatt seg ansvaret for videre arbeid med U45.