Pendling er et viktig fenomen for å forstå den regionale utviklingen. Noen steder har flere arbeidsplasser enn de kan sysselsette og har netto innpendling. For de fleste steder er det motsatt, de er avhengige av å pendle ut til andre områder, og har netto utpendling. Pendling gjør at noen steder har vekst i antall arbeidsplasser uten at det er tilsvarende befolkningsvekst fordi det blir mer innpendling.  

Hvordan er det her i Lister?

Alle kommunene i Lister har flere som pendler ut fra kommunen enn det er som pendler inn.  At en kommune har flere innbyggere enn det er arbeidsplasser til kan bety at det er attraktivt å bo der. Det er også mulig å si at vi har et underskudd på arbeidsplasser her i regionen.  Antall som pendler ut fra Lister har økt fra 2 800 i år 2000 til 3 750 i år 2022. Samtidig har antall som pendler inn til Lister økt fra 930 til 1 600 i den samme perioden.  Om vi trekker fra de som pendler inn får vi et nettotall på 2150, vi kan med andre ord si at Lister har et underskudd på arbeidsplasser tilsvarende 2 150 arbeidsplasser i 2022.  

Rent geografisker er det omtrent like mange som pendler østover som pendler vestover mot Stavangerregionen.  Det var mange som pendlet til kontinentalsokkelen tidligere. Nå er mange av disse arbeidsplassene registrert i Stavangerregionen i stedet.

Mange bransjer har i dag rekrutteringsutfordringer, og i noen deler av næringslivet vårt er det vekst og optimisme. Det er all grunn til å tro at mange av de 3750 som pendler ut avregionen godt kan tenke seg å jobbe lokalt. Lister har med andre ord en stor arbeidskraftreserve! God markedsføring er nødvendig!