Folketallet i Lister har hatt en uventet god vekst siden 2000. Antall innbyggere i regionen per 1. juli 2021 er over nivået i selv det mest optimistiske scenariet med høy attraktivitet. Vi er ganske sikre på at koronasituasjonen har påvirket flyttetallene vesentlig, sier Knut Vareide ved Telemarksforskning. Flyttetallene fram til 2. kvartal 2021 ble påvirket av nedstenginger og restriksjoner. Derfor er det for tidlig å si noe om eventuelle virkninger på lang sikt. I 3. og 4. kvartal i år vil vi se hvordan utviklingen påvirkes at åpningen og bortfallet av restriksjonene. Vil det da kommen en rekylmed motsatt effekt av nedstengingen? Eller har koronaen gitt varige endringer iflyttemønster og bostedspreferanser?