Fokusmøtetsprogram omhandler likestilling, kultur og heltidsarbeid, og hvordan dette kan bygges i regionen. Det blir innlegg om dagens kultur og om hvordan legge tilrette for kulturendringer, pågående arbeid for inkluderende arbeidsliv,sertifiseringsordning for likestilt arbeidsliv og heltidskultur i dag.

Inspirasjonsdelen vil starte med innsjekk kl 15.30 og middag og live musikk med Myrull. Hilde Sirnes vil ha første innlegg med tittelen «Våg å ta plass», Deretter vil det bli innlegg om hindre for likestilling i Lister, hvordan få flere kvinner inn i både styreverv og politiske verv. Innledere her er Åsta Lovise Einstabland (UiA,senterfor likestilling) , Solveig Skaugvoll Foss (politiker) og Christiane Skage(Lister Nyskaping).

Kvinnespranget arrangeres av Agder Fylkeskommune, i samarbeid med Listersamarbeidet.

Påmeldingtil Kvinnespranget 2022 inspirasjonsdel via lenkene under. Her krysser du av om du deltar på middag eller kun arrangement. Deltagelse er gratis.

 

Påmelding innen: 11.09.22 her