Målsetningen med denne samlingen er å skape fellesforståelse av utfordringene og hvilke muligheter fagnettverkene har til å jobbe tverrsektorielt med folkehelse.

Fokusmøtet vil inneholde en oversikt over hvilke utfordringer som gjør seg gjeldende i regionen, og legge fram flere spennende modeller for arbeidet videre.

Les programmet i vedlagte pdf.