Vi trenger flere studenter for å igangsette flere tilbud. Noen av høstens fagskoletilbud blir ikke igangsatt på grunn av for få søkere. Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning for de som har fagbrev. Dette er svært synd for de som har søkt, og ikke minst fordi regionen går glipp av verdifull kompetanseheving. Kommunene trenger denne kompetansen, men det er dessverre for få søkere. De som har søkt må enten vente til "neste runde", eller de får andre tilbud, som kan medføre at de må reise ut av regionen for å følge undervisning, eller at de må velge noe annet enn det de hadde som førstevalg. De studiene vi ikke klarer å sette i gang i høst er "Ernæring i pleie- og omsorgssektoren" og "PAS (positiv atferdsstøtte i møte med utfordrende atferd)". På fagskolestudiet i "psykisk helse" har vi nok søkere og tilbudet blir satt i gang nå i september. Dette er et svært spennende og aktuelt studium som går på deltid. De aller fleste av våre studietilbud går på deltid og de er gratis! Vi kommer tilbake med flere spennende studietilbud utover høsten, så følg med oss på Facebook og Instagram for oppdatert informasjon.