Rådmannsutvalget

Lister interkommunale politiske råd har et eget rådmannsutvalg som består av rådmennene i de seks samarbeidskommunene.

Utvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt. Rådmannsutvalget er et rådgivende organ for Listerrådet og medvirker i behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker gjennom utarbeidelse av uttalelser. Møtene avklarer rene administrative regionsaker og søker å fremme politiske saker og problemstillinger for ordførerutvalget.

Rådmann Farsund: Ståle Manneråk Kongsvik.
Send e-post
Rådmann Lyngdal: Kjell Olav Hæåk.
Send e-post
Rådmann Hægebostad: Ivan Sagbakken.
Send e-post
Rådmann Kvinesdal: Jens Arild Johannessen.
Send e-post
Rådmann Sirdal: Inge Hedenstad Stangeland.
Send e-post
Rådmann Flekkefjord: Bernhard Nilsen.
Send e-post