Rådmannsutvalget

Listerrådet har et eget rådmannsutvalg som består av rådmennene i de seks samarbeidskommunene.

Rådmannsutvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt. Rådmannsutvalget er et rådgivende organ for Listerrådet og medvirker i behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker gjennom utarbeidelse av uttalelser.

Rådmann Farsund: Ståle Manneråk Kongsvik.
Send e-post
Rådmann Lyngdal: Norman Udland.
Send e-post
Rådmann Hægebostad: Ivan Sagbakken.
Send e-post
Rådmann Kvinesdal: Jens Arild Johannesen.
Send e-post
Rådmann Sirdal: Inge Hedenstad Stangeland.
Send e-post
Rådmann Flekkefjord: Bernhard Nilsen.
Send e-post