Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskaping har prioritet. Det kan søkes tilskudd fra fondet hele året. Styret vil gjennomføre halvårlige tildelinger, med søknadsfrist 31.12 og 31.07. Mindre søknadsbeløp kan tildeles uten styrebehandling.

Tilskudd fra Listerfondet kan gis til

 • Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter.
 • Nyetableringer – nye tiltak.
 • Tiltak som er i tråd med arbeidsmålene jfr. §4 pkt. A i vedtektene.

Tilskudd blir utbetalt i to terminer. Første halvpart ved oppstart og andre halvpart ved tilsendt sluttrapport eller bekreftelse på gjennomført tiltak inkl. godkjent regnskap.

Søknaden blir vurdert opp mot flere viktige kriterier:

 • Næringsmessig potensiale for regionen.
 • Samarbeid med andre bedrifter/instanser - regional balanse.
 • Rekrutteringstiltak
 • Kvinnelige andel og arbeidsplasser
 • Kompetanse i nytteperspektiv
 • Alder
 • Bidrag til entreprenørskap og innovasjon
 • Nettverksbygging
 • Samfinansiering
 • Internasjonalisering

Det gis vanligvis ikke støtte til drift og oppføring av nybygg. Lister nyskaping AS og det kommunale næringsapparatet kan også bistå med mer informasjon og eventuelt veiledning i søknadsprosessen. Søknad til Listerfondet sendes via nettløsningen på Regionalforvaltning.no.

Mer informasjon finner du her:

Vedtekter_for_Listerfondet.pdf

Retningslinjer_tildeling_Listerfondet_februar_2016.pdf

Last ned logo for Listerfondet fra VERKTØYKASSEN