Digital veilederutdanning for praksisveiledere i sykepleie for sykehusansatte sykepleiere.

UiA
|
Master
|
Deltid 1/2 år
|
6. februar 23
|
Semesteravgift 725.-
|
|
Søknadsfrist:
15
.
01
.
23
Søknadsfrist:

Dette er en videreutdanning for sykepleiere ansatt ved Sørlandet sykehus. Studiet består av 5 samlinger, to fysisk på UiA i Kristiansand, og så er det 3 digitale samlinger mellom disse. Du vil lære grunnleggende kunnskaper og prinsipper og metoder i individuell veiledning. Sjekk lenke for mer informasjon.