Digitalt veiledningskurs for praksisveiledere i sykepleie

Universitetet i Agder
|
Masternivå
|
Deltid 10 studiepoeng
|
Vår 2023
|
725.- i studieavgift
|
|
Søknadsfrist:
05
.
01
.
23
Søknadsfrist:

Digitalt veiledningskurs for praksisveiledere er en videreutdanning tilpasset sykepleiere som veileder studenter i bachelor i sykepleie i kliniske studier. Tilbudet er åpent for sykepleiere som er ansatt i en kommune på Agder.

Videreutdanningen er på 10 studiepoeng på mastergradsnivå, og består av fem samlinger. Oppstartsamling og avslutningssamling er fysiske samlinger lokalisert enten i Arendal, Flekkefjord, Kristiansand og Åmli (avhengig av hvor du får opptak), og det er tre digitale samlinger mellom disse. Det er 20 plasser på hvert studiested.

Innholdet i videreutdanningen vil gi grunnleggende kunnskaper om ulike prinsipper og metoder i individuell veiledning, og vil ta utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer. Praksisveiledning vil være sentralt sammen med praktisk yrkesteori.