Effektiviserings- og forbedringsledelse

AOF fagskolen
|
|
Deltid 2 år
|
Høsten 2024
|
|
|
Søknadsfrist:
15
.
04
.
24
Søknadsfrist:

Dette er en ledelsesutdanning innen personal, prosjekt og kvalitet.

En viktig del av en leders ansvar er å sikre at virksomheten har rett kompetanse på rett plass, ha god styring med produksjonen og sikre hele verdikjeden. Kommunikasjon internt ved endringsprosesser, krisekommunikasjon og ekstern kommunikasjon mot media er også godt belyst i denne utdanningen.

Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år. Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned. Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne. Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad».

Følg oss gjerne på sosiale media for å holde deg oppdatert på studietilbud og søknadsfrister Facebook