Tidligere på dagen den 15. september arrangerte Agder fylkeskommune i samarbeid med Lister Interkommunale Politiske Råd et fokusmøte om Lister 2030 - En region hvor kvinner har tatt plass. Kvinnespranget 2.0 fulgte fokusmøtet, hvor flere kvinner deltok på begge arrangementer. I Lister er spranget viktig for at kvinner kan bestemme mer, ta mer plass og være økonomisk selvstendige i alle livsfaser. (Lisbeth Reed, rapport Kvinnespranget 1.0)

Rapport Kvinnespranget 1.0

Kvinnespranget 2.0

Konferansen ble åpnet med en paneldebatt ledet av Lisbeth Reed. Panelet bestod av politisk engasjerte kvinner med ulike verv i forskjellige aldersgrupper. Debatten omhandlet likestilling i politikken og deres personlige erfaringer.

Diskusjonen var innom ulike tema som bl.a.:

 • Kvotering
 • Bruk av hersketeknikker
 • Viktigheten av å bevisst stemme på kvinner
 • Kommunestyrene i Lister har mindre enn én tredjedel kvinner
 • Vi ser en jevn kjønnsfordeling i ungdomspolitikken
 • Veien inn i politikken kan være tilfeldig, det er nok å være nysgjerrig for å forsøke
 • Det uoppnådde potensialet i Lister

Kvinnesprangets paneldebatt

Deltakerene i panelet:

 • Maria Dragland - Lyngdals ungdomsråd
 • Marianne Rossevatn - Hægebostad ungdomsråd
 • Gro Bråten - Agder fylkesting / styreleder KS Agder
 • Margrethe Handeland - ordfører i Hægebostad
 • Malin Stokkeland - pedagogisk konsulent i Hægebostad kommune

Programmet videre bød på Agnes Berntsen som fortalte om hennes vei mot å bli eneieer av Utsikten Hotell Kvinesdal, påfulgt av et besøk fra en jernalderkvinne som delte erfaringer om livet og likestilling i hennes tid.

Regionplan Lister 2030

Kvelden endte i diskusjon og gruppearbeid rundt tematikken i regionplanen

Hovedtemaene i planen er

 • Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter + kultur
 • Verdiskaping, bærekraft og likestilling
 • Transport, kommunikasjon og samfunnssikkerhet
 • Utdanning, kompetanse og tjenesteinnovasjon

Innspillene og tilbakemeldingene var mange og engasjementet var stort.

Les mer om Regionplan Lister 2030

Bildegalleri: