Lister kompetanse startet høsten 2022 et nytt kull med 20 barnehagelærerstudenter fra Listerregionen i samarbeid med UiA.

Regjeringen kunngjorde i går at de har som målsetning fram til 2030 at minst 60 % av ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere. De vil også at minst 25% av øvrige ansatte skal ha fagarbeiderutdannelse.  

Helene Wanner, som er praksisleder på barnehageutdanningen på UiA, sier universiteter og høyskoler må tenke nytt for å klare denne målsetningen. Distriktsvennlige- og deltidsstudier er en vei å gå! Hun forteller det veldig kjekt å se hvor mange som ønsket å bli barnehagelærer i Lister. Studiet hadde mange søkere. Det har vært lite frafall etter oppstart, og det viser at ønsket om å ta en utdanning er tilstede. Vi må jobbe sammen for å lykkes - sier Helene Wanner.

I tillegg til barnehagelærerutdanning har Lister kompetanse flere spennende fagskoleutdanninger for ansatte i barnehagene. «Barn med særskilte behov» er et populært studie som avsluttes til sommeren, før det startes opp nytt kull igjen høsten 2023. Til høsten starter også fagskoleutdanningene «Digital sansestimulering» og «Trygg håndtering av utfordrende atferd i oppvekst». Alle disse fagskoletilbudene vil passe for ansatte innen oppvekst- og helsesektoren. Det vil komme mer informasjon om de ulike fagskoletilbudene innen kort tid.

 Lister kompetanse vil fortsette å bidra til at barnehagene i distriktet skal få kompetente arbeidstakere til det gode for barn og foreldre i kommunene våre.

 

Ta gjerne kontakt eller se vår nettsider for mer informasjon!