Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har tildelt Studiesenteret Lister Kompetanse  5,1 millioner til arbeidet med desentralisert vernepleiestudie som tilbys i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA).  Dette er en enorm anerkjennelse for Studiesenteret og det arbeidet som gjøres i Lister sier styreleder Per Sverre Kvinlaug og daglig leder Hilde Strømme. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte Studiesenteret Lister Kompetanse i februar, og han var veldig interessert i å høre mer om Listermodellen og måten det jobbes på for å sikre et godt tilbud av desentralisert og distriktsvennlig høyere utdanning.

Lister Kompetanse vil med disse midlene mobilisere og rekruttere studenter, samt markedsføre og legge til rette for vernepleierstudiet, som sammen med sykepleie er de mest etterspurte og populære studiene vi kan tilby!

Lister Kompetanse vil søke tettere samarbeid med de andre regionene i Agder slik at randsonekommunene kan få et ekstra verktøy for å dekke behovet for sykepleiere og vernepleiere framover. De som tar utdanning i distriktene får ofte jobb der og flytter sjelden fra regionen.

Regionene trenger forutsigbarhet i forhold til studietilbud, og et langsiktig arbeid i Studiesenteret gir nå resultater. UiA er en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i arbeidet med å få på plass desentraliserte profesjonsstudier.

Lister Kompetanse tilbyr nå i høst barnehagelærerutdanning og flere fagskoletilbud, og målsetningen er at vi høsten 2023 starter opp et stort, nytt kull vernepleiere som skal i gang med deltidsutdanning i Lister.

Mange har allerede tatt kontakt med oss, og vi oppfordrer alle som er interessert i å studere vernepleie lokalt i Lister til å ta kontakt  for mer informasjon og sjekke ut om nødvendig kompetanse er dokumentert. Frist for oppmelding til eksamen (studiekompetanse) i høst er 15. september og det er viktig å være tidlig ute. Støtten fra regjeringen skal komme til nytte også for den som ikke allerede er kvalifisert. Et tett samarbeid med Karriere Agder - Lyngdal og fylkeskommunen skal sørge for at de som er motivert, kan rekke kravene om man jobber litt ekstra med fag frem til søknadsfristen. For kommunene er dette en god anledning til å kvalifisere medarbeidere som allerede er i jobb. Studiet går på deltid og de fleste studentene vil ha jobb ved siden av.

Vi har stor tro på at vi gjennom målrettet kvalifisering i distriktskommunene klarer å gjennomføre desentraliserte profesjonsutdanninger med oppstart hvert år!