Det ble nylig avholdt generalforsamling i Lister Kompetanse. Eierkommunene var representert med ordførerne, og fylkeskommunen med fylkesvaraordfører Bjørn A. Ropstad. Lister Kompetanse kan vise til en sunn drift, mange studietilbud og gode resultater. Det var god stemning og gode tilbakemeldinger fra alle eierne. De ansatte presenterte videre planer for selskapet. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) har nylig lyst ut midler til etablerte studiesentre, og dette ønsker Lister Kompetanse å være med på. Vi har en god modell som fungerer bra som vi ønsker å videreutvikle, vi har kunnskap og ressurser til å sette i gang sier daglig leder I Lister Kompetanse Hilde Strømme. Vi vil også gjerne dele vår modell, ressurser og kunnskap med regionene Setesdal og Østre Agder, som vi allerede samarbeider med i forbindelse med barnehagelærer- og vernepleiestudier. Arbeidet vårt vil i hovedsak bestå av å kartlegging, mobilisering, prekvalifisering, rekruttering, finansiering og fasilitering av de ulike studiene. Disse planene vakte stor begeistring hos eierne - ALLE ser behovet for kompetanseheving, spesielt innen grunnutdanningene, men også på fagskolenivå. Agder har utfordringer i forhold til rekruttering, både i offentlig og privat sektor sier fylkesvaraordfører Bjørn A. Ropstad, og det arbeidet Lister Kompetanse gjør, er absolutt et eksempel til etterfølgelse! Styreleder og ordfører i Kvinesdal Per Sverre Kvinlaug uttrykte sammen med de andre ordførerne begeistring over det Lister Kompetanse har fått til, og ikke minst at selskapet er framoverlent og ønsker å utvide virksomheten både i forhold til å inkludere de andre regionene og eget studietilbud, både på universitets- og fagskolenivå.

Les mer om oss her: Lister Kompetanse